آگهی های ارتباطات دستگاههای بی سیم در پردیس جاجرود بومهن رودهن