آگهی های ارتباطات کارت شارژ و کارت تلفن در پردیس جاجرود بومهن رودهن