آگهی های ارتباطات سانترال ، گوشی تلفن و فکس در پردیس جاجرود بومهن رودهن