استخدام راننده بدون ماشین

«استخدام راننده بدون ماشین در شرکت شتاز»
شرکت شتاز با در نظر گرفتن شرایط رانندگان کسانی که شرایط زیر را دارا باشد یک عدد ماشین رایگان بین۶۰ تا ۱۶۰ میلیون اهدا میکند.
شرایط:روزانه ۱۲ ساعت کار
سنین بین ۲۵تا ۵۵سال
حداقل ۵ سال دارای گواهی نامه پ2 وپ3
بدون نیاز به شهر شناسی (ماشین دارای تجهیزات شهرشناسی است)
کار در محدوده ۲۲ گانه تهران
استخدام از سراسر تهران و حومه
ماشین صفرکیلومتر در اختیار رانندگان قرار میگیرد که از ابتدای قرار داد سند به نام راننده و در رهن شرکت
تمام هزینه سوخت و استهلاک به عهده شرکت است
هزینه تصادف و خلافی به عهده راننده میباشد
قرارداد ۶۳ ماهه است
حقوق ۲تا ۲.۵ میلیون+ بیمه تامین اجتماعی+بیمه تکمیلی+مزایا طبق قانون کار
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها