کارگر ساده رستوران

به یک کارگر ساده رستوران از ساعت ۸ صبح تا ۵/۵ بعد از ظهر همراه با صبحانه و ناهار ماهی ۲/۵ روز مرخصی با حقوق۳/۰۰۰/۰۰۰هزار تومان نیازمندیم
ساکن پردیس
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها