خیاط

احتراما به یک خیاط - چرخ کار جهت کار و دوخت و دوز در یک واحد تولیدی نیازمندیم. کالاهای تولیدی انواع پرده های تصویری، ست خواب کودک و نوجوان، رانر و کوسن .....
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است