نظافت منزل

به یک خانم بین ۳۵-۴۵ سال برای انجام امور منزل و نگهداری از کودک (نظافت)از ساعت ۱۰ تا ۱۹ با حقوق دومیلیون و دویست (۲۲.۰۰۰۰تومان) از شنبه تا پنجشنبه با ضامن و سفته برای پردیس

شماره تماس: ۰۹۱۲۷۳۳۲۵۶۷

ساعت تماس ۱۲-۲۰
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است