آرایش دائم ابرو لب و چشم

میکروبلیدینگ به سبک فشن بروز وسوپرفشن یک روش جدید برای ابرو - میباشدکاملا طبیعی به نظر میرسد
فیکانتور چشم (خط چشم، بن مژه) لب(خط لب،رژ لب)
تتوهای مینیمال وظریف برای بدن
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است