تخفیف ویژه دندانپزشکی تا آخر مهر ماه

کلینیک دندانپزشکی دنتال
تخفیف ویژه ای بمناسبت بازگشایی مدارس تا پایان مهر ماه گذاشته تا دست شما عزیزان را بگیرد.
ساعت کار: ۱۱-۱۳ و ۱۶-۲۰
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است