تخفیف ویژه دندانپزشکی بمدت یک هفته

۴ شهریور زادروز تولد پادشاه جهانیان کوروش بزرگ
تخفیف ویژه به مناسبت این روز فقط بمدت یک هفته
۱. زیبایی و طراحی لبخند برای هر فک ۲ میلیون برای ۴ نفر
۲. ۴ ایمپلنت با روکش ۲۵۰۰ برای ۴ نفر
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است

دسته بندی ها