بیمه ایران

- پرداخت اقساط 10 ماه بیمه نامه شخص ثالث و بدنه اتومبیل برای خانواده های نیروهای مسلح از طریق حکمت کارت و فیش حقوقی بدون پیش پرداخت نقدی
-10٪ تخفیف بیمه بدنه برای خانواده دارندگان کارت بسیج فعال ، کارت جانبازی ، کارت ایثار گری و نیروهای مسلح
- 10٪ تخفیف نقدی بیمه نامه بدنه اتومبیل
- 30٪ تخفیف بیمه نامه بدنه برای وسایل نقلیه صفر کیلومتر - صدور انواع بیمه نامه : عمر ، مسئولیت ، حوادث ، آتشسوزی ،آسانسور
پیج اینستا گرام : bime_iran_yaghobee
شماره واتساپ :
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است