استخدام نیروی جوان جهت نصب اسانسور

به چند نفر نیروی جوان جهت نصب اسانسور در فاز ۱۱ پردیس نیازمندیم
ساعت کار ۸:۳۰ تا ۷
حقوق روزی ۶۰ با ناهار واسه شروع
ترجیحا ساکن فاز ۱۱
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
محل تبلیغ شما

دسته بندی ها