لوستر

۲ عدد لوستر ۸ شاخه سالم و بسیار زیبا ولی چند عدد از گوشواره ها و آویز هایش کسری داره ولی چنانچه به لوستر سازی ویا لوستر فروشی آشنا باشین کاملا درست میشه
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است