خرازی

خرازی کتیبه شامل تمامی ملزومات خیاطی...بافندگی...کاردستی...ساخت زیورآلات...و غیره
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است