دستیار دندانپزشک

به دو نفر دستیار دندانپزشک خانم برای ۳ روز در هفته بصورت متغیر با شرایط زیر مورد نیاز است :
۱. مجرد باشد
۲. زیر ۲۵ سال باشد
۳. حداقل دیپلم یا دانشجو باشد
۴. اگر سابقه کاری نداشته باشد بصورت یکماه رایگان آموزش داده میشود و در صورت رضایت استخدام می شود
پزشک خانم می باشد.
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
آدرس کوتاه شده این آگهی: https://prd30ha.ir/DK3k

دسته بندی ها