دستگاه اپی لیدی بانوان

یک دستگاه اپی لیدی برای رفع موهای صورت و بدن مارک براون اصل آلمان با کیف مخصوصش نو و وتا تیغه نو یکی مخصوص صورت و دیگری برای دست و پا میباشد
بفروش میرسد .
تلفن تماس :
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است

دسته بندی ها