صندلی عذای کودک مارک IKEA

صندلی کودک بسیار تمیز
قفل ها و کمر بند ها کاملا سالم
بازو بست آسان
قابل جمع شدن
نصب آسان

مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است