ظرفشویی سفیو بوش

ظرفشویی 14 نفره سفید مارک بوش
مدل sms88tw01m
تمیز تمیز
2سال خریده شده استفاده کم
فوری فروشی
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است

ارسال آگهی برای دوستارسال آگهی برای دوست