کارگر ساده

آگهی ویژه
یک شرکت در راستای تکمیل کادر خود به نیرو ی زیر نیازمند است:
1_یک کارگر ساده آقا
تلفن:76267022
همراه:09035559383
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است

ارسال آگهی برای دوستارسال آگهی برای دوست