نسخه خوانی و تکنسین دارویی

ویژه شهر پردیس و حومه
#شما نیز می توانید #
* بدون گذراندن آزمون های سخت و دشوار
* با کمترین شهریه و تخفیف
* دریافت گواهینامه داخلی و بین المللی
* اخذ معرفی نامه رایگان از شرکت دارویی معتبر
در داروخانه ها مشغول به کار شوید

مکان برگزاری دوره فاز یک پردیس ابتدای بلوار ابن سینا
جهت کسب مشاوره و اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
کلمات کلیدی:

دارو

داروخانه

نسخه

دسته بندی ها