کاردرمانی و گفتاردرمانی پردیس

آگهی ویژه
* کاردرمانی در مشکلات حرکتی : فلج مغزی ، تاخیر حرکتی ، نوروپاتی و میوپاتی و...
* کاردرمانی شناختی و ذهنی : برای کودکان اوتیسم (کاردرمانی به شیوه تعدیل حسی)، بیش فعالی و...
*سایر خدمات مرکز شامل :
# گفتاردرمانی
# روانشناسی کودک
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است

ارسال آگهی برای دوستارسال آگهی برای دوست