کابینت گردان IKEA

کابینت گردان IKEA اصل سوئد دو طبقه در اندازه ۱۲۸ سانتی متر سالم رنک سفید قابلیت نصب در چپ و راست کابینت
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است

ارسال آگهی برای دوستارسال آگهی برای دوست

کلمات کلیدی:

IKEA

کابینت

کابینت گردان