استخدام پرستارخانم 40تا50ساله

جهت پرستاری خانم مسن 80 ساله مبتلا به آلزایمر50%بصورت شبانه روزی بایک روزمرخصی درهفته وباتجربه -بسیارصبور- باقدرت مدیریت بالا-آشنابه اخلاق وخصوصیات افرادمبتلا به آلزایمر برای منطقه 2تهران درصادقیه که سرویس رفت وبرگشت آن درطول هفته برای روز مرخصی باهماهنگی ورایگان انجام خواهدگرفت،نیازمندیم.
تماس باشماره 09101425014
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
کلمات کلیدی:

پرستارخانم

دسته بندی ها