كمد لباس

كمد لباس رنگ سفيد
جنس ام دى اف بسيار مرغوب
نو و استفاده نشده
٠٩١٢١٤٤٩٠٥٥
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
کلمات کلیدی:

كمد لباس