دستگاه تایپ برقی امریکاییIBM اصل قدیمی انتیک

دستگاه برقی تایپ انتیک
مدل IBM
امریکایی بسیار زیبا وسالم
رنگ قرمز
تایپ کیبورد فارسی
همرا با دوعدد گوی و جوهر
به سفارش ایران
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است
کلمات کلیدی:

دستگاه تایپ IBM انتیک

دسته بندی ها