استخدام خدماتی

نیروی خدماتی
تمیز و مرتب
کمتر از 35 سال
سلامت کامل جسمی
محل کار پارک فناوری پردیس
02183332431
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است

ارسال آگهی برای دوست

کلمات کلیدی: استخدام خدمات