موتورسیگلت انژکتوریCF جهان رو المانی در استان

موتورسیگلت انژکتوریCF جهان رو المانی در استان
نمایندگی پخش و توزیع موتورسیکلت جهان رو در اراک و استان در اراک خ انوری سمت خانه سازی احمد براوو 09183633588واگذاری موتورسیکلت به کلیه دارندگان حکمت کارت و نیرو های مسلح وبازنشستگان واقساط به کلیه بازنشستگان تامین اجتماعی و کلیه بازنشستگان و کارکنان دو لتی
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است

ارسال آگهی برای دوست