سالن زيبايي

به يك ارايشگر خانم ترجيحا ساكن پرديس وحومه براي كار در سالن زيبايي نيازمنديم.
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است

ارسال آگهی برای دوست

کلمات کلیدی: آرايشگر خانم