مدرسه شطرنج شرق تهران


مدرسه شطرنج شرق تهران
اولین مدرسه شطرنج شرق تهران در پردیس
آموزش شطرنج از مبتدی تا پیشرفته با روش ترمیک
طبق متد شطرنج روسیه:
زیر نظر مدرس درجه یک فدراسیون شطرنج(محمدرضا صالح زاده)
مسئول کمیته آموزش هیئت شطرنج استان تهران
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است

ارسال آگهی برای دوست

کلمات کلیدی:

کلاس شطرنج در پردیس