تدریس خصوصی و گروهی نقاشی حرفه ای

تدریس خصوصی و گروهی  نقاشی حرفه ای
تدریس نقاشی مبتدی و پیشرفته
کودکان و بزرگسالان
آبرنگ
سیاه قلم
پرتره
مدادرنگی
توسط مدرس حرفه ای نقاشی در دانشگاههای تهران
تلفن:09192844326
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است

ارسال آگهی برای دوست