تدریس ریاضی وفیزیک باکسب نمره عالی

تدریس ریاضی وفیزیک باکسب نمره عالی
قابل توجه اهالی محترم پردیس وحومه
تخفیف ویژه برای کسانیکه تاآخراین هفته ثبتنام میکنند
تدریس ریاضی وفیزیک دوره های اول ودوم باتضمین کسب نمره برترباارائه بهترین روش تدریس ومشاوره تحصیلی
((جلیسه اول جهت مشاوره یاتدریس رایگان میباشد))
ثبت نام تاآخراین هفته باتخفیف 20درصدی همراه خواهدبود

تماس:09101425014
تلگرام:https://t.me/fizikandriazi
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است

ارسال آگهی برای دوست