منشی و امور اداری

جویای کار در امور اداری و منشی تا حدودی مسلط به زبان انگلیسی
مدت اعتبار این آگهی به پایان رسیده است

ارسال آگهی برای دوست

ارسال پیغام خصوصی برای آگهی دهنده
ارسال پیام